škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 17.11. 20:47:00

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků od EU

Projekt PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ A MŠ KARLOV BENEŠOV byl spolufinancován Evropskou unií

Naše škola realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 grant CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006462 Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ Karlov Benešov. Jedná se o podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školského zařízení.