škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 14.10. 11:09:57

MS Office 365 na škole, změna e-mailových adres pedagogických zaměstnanců

Od pondělí 21. 9. 2020 jsou všechny a-mailové adresy ped. zaměstnanců základní školy v podobě - prijmeni@zsbnkarlov.cz

Přihlášení do Office 365     žáci se přihlašují jménem: prijmenijmeno@zsbnkarlov.cz 

V případě potíží s přihlášením do Office 365 (při distanční výuce do Teamsů) pište žádost o resetování hesla na e-mail: jisova@zsbnkarlov.cz

Po resetování hesla bude znovu zadáno: Skola123 a budete si ho moci kdykoli sami změnit

V příloze je příručka pro začátečníky, kteří se s Teamsy teprve učí