škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

ŠVP

Školní řád

ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ DO ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

Žádost o povolení IVP

Výroční zpráva

Oznámení o ukončení základního vzdělávání dítěte na naší škole

viz pdf

Žádost o přestup dítěte

Žádost o uvolnění dítěte během školního roku

Žádost o neklasifikaci v předmětu12