škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do 1. tříd proběhne na naší škole v době od 14. 4. do 30. 4. 2020 od 7.30 do 12.00 hodin. BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ

Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku k zápisu, zápisový list a informovaný souhlas - ke stažení na konci tohoto textu

Přihlášku a zápisový list je nutné v daném období doručit škole jedním z následujících způsobů:

  • Datovou schránkou – datová schránka školy: gstmbej
  • E mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • Poštou – adresa : ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, obálka bude označena slovem ZÁPIS
  • Osobně – proti podpisu v úředních hodinách kanceláře od 14. 4. do 30.4.2020, po pá od 7.30 do 12.00 hodin

Pokud bude zákonný zástupce žáka požadovat odklad školní docházky :

  • Vyplní a pošle i žádost o odklad školní docházky ( také bude ke stažení na webových stránkách školy)
  • Pokud má zákonný zástupce doporučení k odkladu z PPP, přiloží rovněž k žádosti.
  • Pokud vyšetření dosud neproběhlo, bude zákonný zástupce vyzván, aby doplnil co nejdříve, správní řízení o přijetí dítěte bude pozastaveno
  • Zároveň je potřebné i doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky

Současně s dokumenty k zápisu je potřeba, v případě, že budete chtít dítě zařadit do školní družiny, vyplnit a poslat i přihlášku do školní družiny. Zákonní zástupci vyplňují pouze zeleně označené údaje.

Vzhledem k přijatým opatřením žádáme zákonné zástupce, aby osobní podání volili pouze v tom případě, že jiný způsob zvolit nemohou.

V uvedeném termínu zápisu bude možné žádost osobně podat v budově školy v době od 7,30 do 12,00 hodin.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.1