škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 23.8. 13:39:29

Dětský den ve školní družině

Dne 1. června oslavily děti ze školní družiny svůj svátek. Paní vychovatelky uspořádaly na školním hřišti zábavné odpoledne plné soutěží. Děti s nadšením plnily nejrůznější úkoly a získávaly sladké odměny. Počasí jim přálo a nálada byla skvělá.