škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Organizace školního roku 2019/2020

2.9.2019 Zahájení školního roku 2019/2020
31.1.2020 Ukončení vyučování v 1. pololetí
30.6.2020 Ukončení vyučování v 2. pololetí
1.9.2020 Zahájení školního roku 2020/2021

 

Prázdniny

podzimní

  úterý 29. října a středu 30. října 2019

vánoční

  pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020

pololetní

  pátek 31. ledna 2020

jarní

  10. 2. - 16. 2. 2020

velikonoční

  čtvrtek 9. dubna 2020

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

 

Plenární zasedání SRPDŠ (valná hromada) - 26.9.2019

Třídní schůzky - 14.11.2019, 30.1.2020 (pouze pro rodiče 9. tříd), 23.4.2020 vždy v 16 hodin

Termíny schůzek se mohou z provozních důvodů změnit.

Zápis do 1. tříd  - 7. a 8. dubna 2020  a zápis do MŠ - květen 2020

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis k předškolnímu vzdělávání do následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Den otevřených dveří:         únor 2020

Rozvrhy tříd v přiloženém PDF1