škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 22.12. 22:04:34

V pátek 3. 12. 2021 navštívil školu trochu s předstihem Mikuláš s čerty a anděly