škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 29.10. 06:49:59

Zahájení šk. roku 2023/2024

V pondělí 4. 9. 2023 jsme před školou slavnostně přivítali 44 prvňáčků

1. školní týden

Pondělí 4.9. – všechny třídy 1 vyučovací hodina ( 8,00 – 8,45)

Úterý 5.9. – 1. třídy 2 vyučovací hodiny ( 8,00 – 9, 55)

2. – 5. třídy – 4 třídnické hodiny - do 11,40

6. , 7., 9. třídy – 5 třídnických hodin – do 12,35

Středa 6.9. – 1. třídy - 3 vyučovací hodiny – do 10,45

2.– 5. třídy – dle rozvrhu bez odpoledních hodin , nejdéle do 12,35

6.,7.,9., třídy – dle rozvrhu bez odpoledních hodin

Čtvrtek 7.9. – 1. třídy – 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu ( do 11,40)

2.– 5. třídy – dle rozvrhu bez odpoledních hodin , nejdéle do 12,35

6.,7.,9., třídy – dle rozvrhu bez odpoledních hodin

Pátek 8.9. – všechny tříd dle rozvrhu ( bez půlených hodin)

8. ročníky – turistický kurz

Děti, které se ho neúčastní budou zařazeny do 9. tříd